Mỹ Tâm thăm mộ Lê Công Tuấn Anh

Mỹ Tâm thăm mộ Lê Công Tuấn Anh

Sau chuyến đến thăm các nghệ sĩ già neo đơn tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ, Mỹ Tâm và quỹ từ thiện của mình tiếp tục đến với Chùa Nghệ sĩ (TP.HCM) vào chiều 11-2.