Phải... dơ mới là không gian phở

Phải... dơ mới là không gian phở

(PL)- Tôi đã đọc nhiều bài viết trên các báo, tản văn của các nhà văn lớn cũng như được nghe rất nhiều tranh luận về chủ đề: