Đời vẫn có những chuyện tươi

Đời vẫn có những chuyện tươi

- Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng mà ông chẳng giúp vợ con, lại tính ôm đàn ra bờ sông gảy bật bông, bật bông là sao? - chị Ba càm ràm.
Phải... dơ mới là không gian phở

Phải... dơ mới là không gian phở

(PL)- Tôi đã đọc nhiều bài viết trên các báo, tản văn của các nhà văn lớn cũng như được nghe rất nhiều tranh luận về chủ đề: