Hướng dẫn kỹ cách nuôi chó ở đô thị

Hướng dẫn kỹ cách nuôi chó ở đô thị

Ở một số nước, khi vật nuôi phóng uế trong khu vực công cộng thì người chủ hoặc người chăn dắt phải làm vệ sinh sạch sẽ nơi đó, nếu không sẽ bị phạt.