Thiên Lôi đi học việc

Thiên Lôi đi học việc

Sự mất tích bí ẩn của Thiên Lôi nhiều ngày nay khiến cả thiên đình đứng ngồi không yên.