Bảy năm đòi công lý, được 200 triệu đồng

Bảy năm đòi công lý, được 200 triệu đồng

(PL)- Từ sự vào cuộc quyết liệt của Pháp Luật TP.HCM và các luật sư, chị công nhân đã được minh oan và bồi thường 200 triệu đồng, khép lại hành trình bảy năm đi đòi công lý.