Trái cây hình em bé

Trái cây hình em bé

Một nông dân Trung Quốc đã làm giàu bằng trái cây có hình dạng em bé (ảnh). Theo Metro, ông De He ở TP.Nam Xương đã ép trái cây vào khuôn để chúng phát triển theo hình dạng nói trên.