Gần 100 người hiến máu để cứu 1 bệnh nhân

Gần 100 người hiến máu để cứu 1 bệnh nhân

Gần 100 người ở Quảng Ngãi đã tình nguyện đến bệnh viện tham gia xét nghiệm để được hiến máu cứu bệnh nhân có nhóm máu hiếm - một nghĩa cử khiến nhiều người ấm lòng.