Công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội, tính sao?

Công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội, tính sao?

Tôi làm viêc ở một công ty gạch men hơn bốn năm nhưng do chuyện gia đình nên tôi viết đơn nghỉ việc đúng luật nhưng công ty không giải quyết bảo hiểm xã hội cho tôi. Đã vậy công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Vậy tôi phải làm sao để lấy lại sổ của mình?
Trần Văn Điền(thuhanguyen445@gmail.com)
Hết hạn hợp đồng cũ, chưa ký mới đương nhiên tiếp tục hợp đồng?

Hết hạn hợp đồng cũ, chưa ký mới đương nhiên tiếp tục hợp đồng?

Tôi được công ty ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn 12 tháng. Đến ngày 1-4-2015 là hết hạn hợp đồng nhưng công ty chưa ký hợp đồng mới. Hiện giờ, tôi vẫn làm việc bình thường thì có mặc nhiên xem là cả hai đã tiếp tục ký hợp đồng mới hay không? Nếu công ty cho nghỉ việc thì họ có phải báo trước thời gian cho tôi biết để tôi còn tính hay không?