Phòng COVID-19: Không để bệnh nhân nằm ghép

Phòng COVID-19: Không để bệnh nhân nằm ghép

(PL)- Ngưng hoạt động thăm bệnh, một bệnh nhân một người nhà chăm sóc, chỉ phẫu thuật những bệnh nhân nguy cơ tử vong cao… là các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện.