Thống nhất lòng dân khi thực sự vì dân, vì nước

Thống nhất lòng dân khi thực sự vì dân, vì nước

(PL)- 43 năm trước, vào ngày này, chiến cuộc đã kết thúc trên quê hương Việt Nam. Ngọn cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được cắm trên dinh Độc Lập, dấu mốc cho ngày non sông không còn tiếng súng.
Vận động toàn dân phòng, chống tham nhũng

Vận động toàn dân phòng, chống tham nhũng

Tại hội nghị góp ý văn kiện Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vào sáng 4-8, một số đại biểu đề nghị MTTQ dừng cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để thay vào đó một số cuộc vận động khác sinh động và thiết thực hơn.