Khi nào luật sư bình đẳng với điều tra viên?

Khi nào luật sư bình đẳng với điều tra viên?

(PL)- Tại hội thảo về kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng của luật sư trong án hình sự do Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) tổ chức tại Hà Nội, giới luật sư hy vọng khi BLTTHS 2015 có hiệu lực, luật sư và điều tra viên sẽ bình đẳng hơn…
Luật sư ngồi ngang hàng với VKS

Luật sư ngồi ngang hàng với VKS

(PL)- Theo quy định mới, phòng xử án phải bảo đảm sự bình đẳng giữa người thực hành quyền công tố và người bào chữa. Giới luật sư rất ủng hộ quy định này vì chỗ ngồi bình đẳng giữa luật sư với kiểm sát viên tại phiên tòa sẽ phục vụ tranh tụng tốt hơn.