Biết BOT Cai Lậy ngừng thu phí, tài xế đi tặng nước

Biết BOT Cai Lậy ngừng thu phí, tài xế đi tặng nước

(PLO)- Sau khi hay tin Thủ tướng đã quyết định tạm dừng thu phí trong vòng 30 ngày đối với BOT Cai Lậy để xem xét các vấn đề liên quan, các tài xế tại trạm này đã vui mừng khôn xiết, họ đổ ra đường ăn mừng và phát nước cho các xe ô tô đi ngang qua.