Nghệ nhân ưu tú phải có tối thiểu 15 năm trong nghề

Nghệ nhân ưu tú phải có tối thiểu 15 năm trong nghề

(PLO) Đây là một trong những tiêu chuẩn đối với danh hiệu Nghệ nhân ưu tú quy định tại Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/06/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.