Thanh toán đủ cho người nghỉ việc trong 7 ngày

Thanh toán đủ cho người nghỉ việc trong 7 ngày

(PL)- Đó là quy định mới tại Nghị định 148 vừa được ban hành vào ngày 24-10 để sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động.