Dệt may xoay xở tìm nguyên liệu sản xuất

Dệt may xoay xở tìm nguyên liệu sản xuất

(PL)- Các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm thêm đối tác cung ứng nguyên liệu trong nước và chấp nhận nhập khẩu nguyên liệu giá cao từ nước khác để đề phòng trường hợp dịch COVID-19 kéo dài.