NXB Trẻ nhận trách nhiệm trong vụ ‘Tự điển Vũ Chất’

NXB Trẻ nhận trách nhiệm trong vụ ‘Tự điển Vũ Chất’

(PLO)- Sáng 23-10, giám đốc NXB Trẻ - ông Nguyễn Minh Nhựt - đã thông tin đến báo chí là NXB và bản thân ông xin nhận lỗi, nhận trách nhiệm trong vụ quyển Tự điển tiếng Việt dành cho học sinh (tác giả Vũ Chất) có nhiều nội dung sai sót, ngô nghê lại được xuất bản dưới logo NXB vào 13 năm trước.