Khiếu nại đòi nhà đất tôn giáo tăng ở một số tỉnh phía nam và Hà Nội

Khiếu nại đòi nhà đất tôn giáo tăng ở một số tỉnh phía nam và Hà Nội

(PLO)_Bộ Xây dựng vừa có báo cáo liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tôn giáo và liên quan đến tôn giáo. Theo Bộ Xây dựng, trong những năm qua, tình hình khiếu nại, tố cáo đòi lại nhà đất liên quan đến tôn giáo có dấu hiệu gia tăng và phức tạp như ở một số tỉnh phía nam và Hà Nội.