Mỗi tấm lòng như một que diêm

Mỗi tấm lòng như một que diêm

(PL)- Những gì tôi viết chỉ là sự giải tỏa, sẻ chia về những số phận không may mà tình cờ tôi biết được hoặc chứng kiến. Dù vậy, đôi khi điều kỳ diệu vẫn xảy ra…