Dùng xe đạp làm "thang máy" để lên nhà cây

Dùng xe đạp làm "thang máy" để lên nhà cây

Vừa được đi đến chỗ bạn muốn, vừa được vận động chân tay đốt mỡ thừa; đây chính là loại thang máy đặc biệt dùng để di chuyển lên nhà cây - một kiểu kiến trúc nhà cũng đặc biệt không kém.