Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Tư pháp bổ nhiệm nhân sự mới

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Đinh Khắc Khang (Quyền Cục trưởng) giữ chức vụ cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ninh.