Đàn ông nhiều vợ tăng 4 lần nguy cơ bị bệnh tim

Đàn ông nhiều vợ tăng 4 lần nguy cơ bị bệnh tim

Một nghiên cứu mới, vừa được trình bày tại Hội nghị Tim mạch châu Á Thái Bình Dương, tổ chức tại Abu Dhabi (thủ đô của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) ngày 29/4, đã chỉ ra mối liên quan giữa những người đàn ông có nhiều vợ với mức độ nghiêm trọng của bệnh động mạch vành - một yếu tố nguy cơ cao gây bệnh tim.