Việt Nam đã hoàn tất các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Việt Nam đã hoàn tất các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

(PL)- Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh các chủ tịch Quốc hội lần thứ 4 tại New York (Mỹ), sáng 2-9 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự và đồng chủ trì phiên thảo luận chuyên đề “Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình thông qua ngân sách: Vượt qua các định kiến; vai trò của nghị viện trong giám sát ở cấp quốc gia và toàn cầu”.