Thuốc lá thế hệ mới không nằm trong danh mục hàng cấm

Thuốc lá thế hệ mới không nằm trong danh mục hàng cấm

(PLO)- Theo Luật Đầu tư, thuốc lá là ngành kinh doanh có điều kiện, do đó việc cấm các sản phẩm có nguyên liệu thuốc lá, kể cả thuốc lá thế hệ mới, theo định nghĩa của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012 là điều không thể.
Kiến nghị tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam

Kiến nghị tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam

(PLO)- “Thực trạng, thách thức và giải pháp trong phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam” Hội thảo được tổ chức tại TP.HCM đã mổ xẻ nhiều vấn đề và đưa ra những giải pháp, kiến nghị giúp Việt Nam xanh, sạch hơn.