Thừa rác thải, thiếu công nghệ

Thừa rác thải, thiếu công nghệ

(PL)- “Xử lý rác bằng cách chôn lấp có chi phí thấp hơn đốt nên phải kiên quyết hạn chế chôn lấp thì mới chuyển qua công nghệ đốt rác, phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm”.