Hồn ma báo oán từ kịch thành cải lương

Hồn ma báo oán từ kịch thành cải lương

(PL)- Đạo diễn Trần Ngọc Giàu vừa đưa bản dựng vở kịch ma-kinh dị ăn khách Hồn ma báo oán từ sân khấu kịch lên sân khấu cải lương của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.