“Cầu người” - bức ảnh chiến tranh quí hiếm

“Cầu người” - bức ảnh chiến tranh quí hiếm

TP - Một tình huống hy hữu trong chiến tranh đã đem đến bức ảnh đẹp, có một không hai. 40 năm sau, người chụp mới được gặp lại nhân vật của mình.
TP - Một tình huống hy hữu trong chiến tranh đã đem đến bức ảnh đẹp, có một không hai. 40 năm sau, người chụp mới được gặp lại nhân vật của mình.