Đừng bóp nát diện mạo sông Sài Gòn

Đừng bóp nát diện mạo sông Sài Gòn

(PL)- Quy hoạch dọc sông Sài Gòn cần phải bảo vệ được cảnh quan tự nhiên, tăng bản sắc đô thị, tăng không gian công cộng phục vụ cộng đồng…