Phe Cộng hòa không tin ông Obama nghe lén ông Trump

Phe Cộng hòa không tin ông Obama nghe lén ông Trump

(PL)- Sau Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đến lượt các lãnh đạo của phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ cũng tỏ thái độ không ủng hộ việc Tổng thống Trump cáo buộc người tiền nhiệm nghe lén chiến dịch bầu cử của mình.