Luật ban hành nhiều nhưng chất lượng chưa cao

Luật ban hành nhiều nhưng chất lượng chưa cao

(PL)- Còn nhiều đại biểu không dám phản ánh hết thực tế cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của cử tri bởi “nói mạnh, nói đúng với thực tiễn thì sẽ đụng chạm, ảnh hưởng đến địa phương”.
Chưa có điều kiện thực tế thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm

Chưa có điều kiện thực tế thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm

(PL)- Đánh giá về hoạt động của QH khóa XIII, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng (ảnh) cho rằng nhiệm kỳ này đã “đánh dấu một dấu mốc lịch sử” khi lần đầu tiên QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.