Vất vả gượng dậy sau bão

Vất vả gượng dậy sau bão

(PLO) - Cuộc sống còn thật sự vô vàn khó khăn vì không thể ngày một ngày hai trở lại bình thường như trước.