Đánh ghen, 3 mẹ con bị níu áo

Đánh ghen, 3 mẹ con bị níu áo

(PL)- Cho rằng bà hàng xóm quan hệ với chồng mình, người mẹ rủ con đi xén tóc, đánh tình địch, sau đó không chỉ bị phạt hành chính mà còn phải hầu tòa.