Vay qua app: Quá kinh hoàng!

Vay qua app: Quá kinh hoàng!

(PL)- Nhiều bạn đọc cho biết muốn quay đầu nhưng đã muộn, chỉ mong người khác đừng dính vào vay qua app như họ.