Đất 45 m2 có nhà được tách thửa

Đất 45 m2 có nhà được tách thửa

(PL)- “Chỉ phân chia hai khu vực tách thửa” là nội dung lần đầu tiên được quy định tại dự thảo về diện tích tối thiểu khi tách thửa.
Quyết định 33/2014 về tách thửa: Công hay tội?

Quyết định 33/2014 về tách thửa: Công hay tội?

(PL)- Có dư luận cho rằng việc cho phép phân lô tách thửa theo Quyết định 33/2014 tạo ra những phiên bản mới của hình thức phân lô hộ lẻ trước đây. Nhưng nhiều người đánh giá nhờ quyết định này mà họ có được căn nhà hợp pháp.