Tòa có được hủy quyết định cưỡng chế?

Tòa có được hủy quyết định cưỡng chế?

(PL)- Tòa cho rằng quyết định cưỡng chế kê biên tài sản không phải là đối tượng khởi kiện trong vụ án dân sự nhưng lại áp dụng Điều 34 BLTTDS 2015 tuyên hủy quyết định này.