HLV Miura viết tâm thư cho Công Vinh

HLV Miura viết tâm thư cho Công Vinh

(PLO)- CLB TP.HCM xác nhận Lê Công Vinh rời ghế quyền chủ tịch và thay mặt CLB, ông Miura đã ký tên trong bức thư để rộng đường dư luận.