Không cho ông Nguyễn Minh Mẫn họp báo

Không cho ông Nguyễn Minh Mẫn họp báo

(PL)- Theo Sở TT&TT TP Hà Nội, ông Mẫn tổ chức họp báo với tư cách cá nhân nhưng lại cung cấp thông tin liên quan đến một tổ chức là không đúng.
Đã nghe đã thấy: Thanh tra có một anh hùng!

Đã nghe đã thấy: Thanh tra có một anh hùng!

Đó là ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ. “Đáng lẽ phải phong tôi là người anh hùng của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới về chống tham nhũng, tiêu cực”.
 Quyền Vụ trưởng Vụ III Nguyễn Minh Mẫn nói gì?

Quyền Vụ trưởng Vụ III Nguyễn Minh Mẫn nói gì?

(PL)- Ngày 24-11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho biết Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã có ý kiến sẽ cho kiểm tra và yêu cầu báo cáo về các phát ngôn được cho là lời của ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ III - Thanh tra Chính phủ, tại buổi làm việc với ĐH Quốc gia TP.HCM.