Bị bắt vì tiếc… đôi dép

Bị bắt vì tiếc… đôi dép

Rút êm sau khi trộm được hai điện thoại và chiếc xe máy, Võ Văn Sơn ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh (Phú Yên) chợt nhớ là để quên đôi dép nên quay lại lấy.