Xấu xí!

Xấu xí!

Số liệu cho thấy Brazil không áp đảo toàn diện từ thời gian khống chế bóng đến số lần sút cầu môn.