Rừng bảo tồn là con ngỗng béo!

Rừng bảo tồn là con ngỗng béo!

Đi bộ, leo núi, mưa sạt không thể vượt qua nổi các con đèo vòi vọi, từ mờ sáng luồn rừng, đến 16 giờ chiều, chúng tôi mới tìm được một nóc nhà để xin… ăn trưa.