Khó xử một vụ trộm ở Bình Chánh

Khó xử một vụ trộm ở Bình Chánh

(PL)- Tòa ba lần mở phiên xử rồi trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, VKS ba lần bảo lưu quan điểm. Lần mở phiên tòa thứ tư tòa tiếp tục trả hồ sơ…