Không có chuyện bán thương hiệu bia Larue cho TQ

Không có chuyện bán thương hiệu bia Larue cho TQ

(PL)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết như vậy trong cuộc họp giao ban của UBND TP Đà Nẵng với giám đốc các sở, ban ngành và chủ tịch UBND quận, huyện ngày 30-12.