Giảm các kỳ thi để trị bệnh thành tích

Giảm các kỳ thi để trị bệnh thành tích

(PL)- “Chúng ta dùng thành tích để xét việc này việc kia, từ chỗ đó dần dần hình thành nên ý thức của con người, cho nên mới hình thành các cuộc thi căng thẳng...