An Giang đề xuất thu theo mét đường qua trạm BOT T2

An Giang đề xuất thu theo mét đường qua trạm BOT T2

(PLO)- An Giang đề xuất những xe từ Kiên Giang hoặc từ cầu Vàm Cống về An Giang thì được phát cho một thẻ, tới trạm T2 sẽ trả thẻ đó và mua với vé 2.000 đồng để qua trạm tương đương 200m đường.