Băn khoăn việc mua 500 xe buýt TQ

Băn khoăn việc mua 500 xe buýt TQ

(PL)- Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đánh giá mặt trái là chất lượng xe không cao, không ổn định nhưng mặt lợi là giảm gây ô nhiễm vì dùng khí nén thiên nhiên…