Người đàn bà cá trích

Người đàn bà cá trích

Chuyện kể rằng có một người phụ nữ gốc Khmer một mình từ Hà Tiên vào đô thị Rạch Giá, sống giữa chốn hoang vắng người ít hơn ma để dựng quán bán hàng.