Bộ trưởng Nội vụ: ‘Loại ngay cán bộ đánh dân!’

Bộ trưởng Nội vụ: ‘Loại ngay cán bộ đánh dân!’

(PL)- “Đối với công chức không hoàn thành nhiệm vụ hai năm liên tiếp, chúng ta còn đưa ra khỏi bộ máy thì những công chức, cán bộ đánh người cần phải  loại bỏ ngay lập tức” - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Ở một nơi toàn sếp là sếp

Ở một nơi toàn sếp là sếp

(PL)- Trong lúc cả nước đang tích cực thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính.