65 ngày giành sự sống cho bệnh nhân 91

65 ngày giành sự sống cho bệnh nhân 91

(PL)- Bệnh nhân có số ngày nằm viện kỷ lục, nhiều lần tính mạng tưởng chừng khó giữ được. Các y, bác sĩ căng thẳng với những trải nghiệm điều trị chưa từng có.