BOT Cai Lậy bình yên do… xả trạm cả ngày

BOT Cai Lậy bình yên do… xả trạm cả ngày

(PL)- Sau khi tiếp tục bị tài xế phản đối, trạm Cai Lậy xả trạm từ 9 giờ 10 sáng 4-12. Đến 20 giờ 20 cùng ngày thì chính thức tạm ngưng thu phí theo chỉ đạo của Thủ tướng.