Cấm cắt ghép, xuyên tạc hình ảnh lãnh tụ

Cấm cắt ghép, xuyên tạc hình ảnh lãnh tụ

(PLO)- Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh không được sửa chữa, cắt ghép tác phẩm nhiếp ảnh nhằm mục đích xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa…